ES Izglītības programmu departaments

Departamenta funkcijas:

  • nodrošināt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas izglītības un mācību jomā (2014-2020) un Mūžizglītības programmas (2007-2013) darbību Latvijā vispārējās (skolu), profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros,
  • nodrošināt Erasmus+ programmas Nacionālās aģentūras funkciju izpildi,
  • īstenot Erasmus+ starptautiskās sadarbības aktivitātes,
  • veikt Eiropas kredītsistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET) aktivitātes īstenošanu Latvijā,
  • veikt profesionālās izglītības mobilitātes hartas konkursa izsludināšanu, projektu atlasi un apstiprināšanu,
  • administrēt Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē,
  • nodrošināt valsts un starptautiskās sadarbības projektu, aktivitāšu un programmu īstenošanu Latvijā izglītības jomā atbilstoši līgumiem, kas noslēgti starp aģentūru un Latvijas vai citu valstu institūcijām.

 

Kontaktinformācija