Vadības un ārējās sadarbības departaments

Departamenta funkcijas:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ieviešanu un administrēšanu,

  • administrēt Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem un ārzemju valdību stipendijas Latvijas iedzīvotājiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās,

  • nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošanu Latvijā,

  • plānot un īstenot finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai,

  • nodrošināt aģentūras korespondences un dokumentu uzskaiti un apriti, dokumentu arhīva veidošanu un uzturēšanu,

  • nodrošināt personālvadību, saimniecisko jautājumu risināšanu, tehnisko un informācijas resursu pārvaldību, projektu informācijas sistēmas uzturēšanu,

  • īstenot juridisko jautājumu risināšanu un konsultācijas,

  • organizēt publiskos iepirkumus aģentūras vajadzībām un aģentūras darbības plānošanas dokumentu izstrādi.

 

Kontaktinformācija