Starptautiskās sadarbības programmu nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” programmas apsaimniekotāja deleģētās funkcijas;
  • Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas;
  • Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” administrēšana un Īpašās atbalsta formas "Šveices Stipendiju fonds" koordinējošās iestādes Latvijā funkcijas;
  • Latvijas valsts stipendiju piešķiršanas ārzemniekiem administrēšana – informācijas sagatavošana un izplatīšana, stipendiju iesniegumu pieņemšana un vērtēšanas procesa organizēšana, līgumu slēgšana un līgumu īstenošanas uzraudzība;
  • Informācijas apkopošana un izplatīšana par ārvalstu valdību, fondu un citu organizāciju piedāvātajām stipendijām Latvijas studentiem, augstākās izglītības mācībspēkiem un pētniekiem, kā arī pēc attiecīgās valsts lūgumasaņemto pretendentu iesniegumu uz ārvalstu valdību stipendijām izvērtēšanas, atlases un nominēšanas organizēšana;
  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu "Akadēmiskie pētījumi" un "Stipendiju grantu shēma" īstenoto projektu pēcuzraudzība.

Kontaktinformācija