Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • veidot un realizēt VIAA personāla politiku, organizēt personāla plānošanu, personāla izvēli, personāla attīstību un personāla informēšanu;
  • organizēt dokumentu apriti starp VIAA vadību un VIAA struktūrvienībām, nodrošināt dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu, kontrolēt VIAA doto uzdevumu izpildi.

Kontaktinformācija