Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • lokālā datortīkla, serveru, programmatūras un darba staciju, vienotas standartizētas vides uzturēšana;
  • darbinieku konsultēšana un praktiskā palīdzība IT jautājumos;
  • datu pārraides tīkla pieslēguma un telefonu pieslēgumu nodrošināšana darbiniekiem;
  • datu rezerves kopiju veidošana un nodrošināšana;
  • datortīkla un datu loģiskās aizsardzības nodrošināšana;
  • elektroniskās saziņas un interneta informācijas servisu nodrošināšana;
  • IT iepirkumu specifikāciju izstrādāšana;
  • aparatūras bojājumu novēršana.

Kontaktinformācija