Programmu vadības nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu konkursa izsludināšana, pieteikumu vērtēšanas organizēšana;
  • Erasmus+ Nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības aktivitātes īstenošana;
  • ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā) aktivitātes īstenošana;
  • Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta funkciju izpilde;
  • statistikas datu un rezultātu analīze, izplatīšana un programmu ietekmes izvērtēšanas organizēšana.