ESF projektu īstenošanas vietās pārkāpumi nav konstatēti

26.10.2020

2020. gada 9 mēnešos Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā projekta sadarbības partneris kopā veica 20 pārbaudes projektu īstenošanas vietās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektiem, kuros VIAA nodrošina ES fondu pēcuzraudzību pārziņā esošajiem 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Lasīt vairāk »

VIAA veica 57 pārbaudes ESF un ERAF projektu īstenošanas vietās

19.05.2020

2019. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā projekta sadarbības partneris kopā veica 57 pārbaudes projektu īstenošanas vietās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektiem, kuros VIAA nodrošina ES fondu pēcuzraudzību pārziņā esošajiem 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Lasīt vairāk »