Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2014. gadā

Līguma priekšmets1Iepirkuma identifikācijas numurs2Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukumsLīgumcena EUR
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš3
Par profesionālās angļu valodas mācību nodrošināšanu VIAA deleģētajiem nodarbinātajiem --- --- --- SIA “Valsts administrācijas skola”

13 200,00 

Līdz saistību izpildei
Interneta pakalpojumi VIAA darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei --- --- --- SIA “Telia Latvija”

3 594,00 

31.12.2015.
Apdrošināšanas brokera pakalpojumi --- --- --- SIA “AVL Finance”

3 999,00 

Līdz saistību izpildei
Dokumentu un multimediju resursu apkopošana, apstrāde un resursu pārvaldības konta izveide --- --- --- SIA “FIDEA”

3 999,00 

Līdz saistību izpildei
Vietnes www.nozaruekspertupadomes.lv uzturēšana, pilnveidojumu izstrāde un administrēšana ESF Projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros  --- --- --- SIA "RATE IT SERVICES”

1 640,00

01.01.2015. līdz 31.08.2015.
Semināra telpu, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana ---  ---  ---  SIA “Wisher Enterprise LV” 1 453,60  10.12.2014.
Semināra telpu, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana --- ---  ---  SIA “Wisher Enterprise LV” 1 019,10   03.12.2014.
Pieslēguma izmantošana un Lursoft datu bāzu izmantošana internetā. Eksperta abonements --- --- ---

SIA “Lursoft IT”

1 037,00 

01.12.2019.

Semināru vadīšana finansējuma saņēmējiem par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu --- --- ---

SIA “KPMG Baltics”

800,00

Līdz saistību izpildei

Raidījuma “Profesionālās prasmes” veidošana un izplatīšana “Latvijas Radio 5 Pieci.lv” ēterā --- --- ---

SIA “Latvijas Radio”

560,00 

22.09.2014. -

25.09.2014.

un

02.10.2014. -

05.10.2014.

Sinhronās tulkošanas pakalpojumi --- --- ---

SIA “Māras Sosāres uzņēmums”

200,00 Līdz saistību izpildei
Komunikācijas pakalpojumi radio ēterā --- --- ---

SIA “Radio reklāma”

825,22  29.09.2014. līdz 06.10.2014.
Zīmogu un spiedogu izgatavošana --- --- ---

SIA “LGV”

3 999,00  5 gadus no līguma parakstīšanas brīža vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Konferences par investīciju un reformu ietekmi uz zinātnisko institūciju sniegumu Latvijā --- --- ---

SIA “Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūra”

2 230,00 Līdz saistību izpildei
Parketa restaurācijas remontdarbi --- --- ---

SIA “Eco grīdas”

5 000,30  Līdz saistību izpildei
Kafijas paužu nodrošināšana VIAA 2014/25 07.08.2014. 18.08.2014.

SIA Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO”

 • l_gums_reho.pdf?d=files/news/23713/l_gums_reho.pdf
15 000,00 31.12.2017. vai līdz līgumcenas apguvei
Informatīvo materiālu druka VIAA 2014/29 19.08.2014. 01.09.2014.

SIA “Green Print”

 • l_gums_greenprint.pdf?d=files/news/23713/l_gums_greenprint.pdf
1 530,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi VIAA 2014/27 --- 18.08.2014.

SIA “McĀbols poligrāfija”

 • mc_bols_l_gums.pdf?d=files/news/23713/mc_bols_l_gums.pdf
575,00 Līdz saistību izpildei
Apmācību pakalpojumi VIAA 2014/26 --- 18.08.2014.

SIA “FC Latvia”

 • fc_latvia.pdf?d=files/news/23713/fc_latvia.pdf
3 999,04 30.09.2014.
Apmācību pakalpojumu nodrošināšana VIAA darbiniekiem 2014/26 --- 18.08.2014. 

SIA „MIND Management”

 • l_gums.pdf?d=files/news/23713/l_gums.pdf
9 234,75 20.08.2014. līdz 29.08.2014. 
Karjeras nedēļas organizēšana VIAA 2014/18 --- 13.06.2014. 

Noslēgtie līgumi:

 1.  Lolita Vanagalolita_vanaga.pdf?d=files/news/23713/lolita_vanaga.pdf
 2.  Iveta Pāžeiveta_p_e.pdf?d=files/news/23713/iveta_p_e.pdf
 3.  Lilita Mačtamalilita_ma_tama.pdf?d=files/news/23713/lilita_ma_tama.pdf
 4.  Kitija Čipānekitija_ip_ne.pdf?d=files/news/23713/kitija_ip_ne.pdf
 5.  Santa Čeirānesanta_eir_ne.pdf?d=files/news/23713/santa_eir_ne.pdf
 6.  Aelita Jankovskaaelita_jankovska.pdf?d=files/news/23713/aelita_jankovska.pdf
 7.  Jeļena Grīsleje_ena_gr_sle.pdf?d=files/news/23713/je_ena_gr_sle.pdf
 8.  Ruta Ogurcovaruta_ogurcova.pdf?d=files/news/23713/ruta_ogurcova.pdf
 9.  Sarmīte Stikānesarm_te_stik_ne.pdf?d=files/news/23713/sarm_te_stik_ne.pdf
 10.  Ilona Stramkaleilona_stramkale.pdf?d=files/news/23713/ilona_stramkale.pdf
 11.  Dzintra Kozakadzintra_kozaka.pdf?d=files/news/23713/dzintra_kozaka.pdf
 12.  Inta Plāteinta_pl_te.pdf?d=files/news/23713/inta_pl_te.pdf
 13.  Velta Zdanovskavelta_zdanovska.pdf?d=files/news/23713/velta_zdanovska.pdf
 14.  Ārija Taureneaija_taurene.pdf?d=files/news/23713/aija_taurene.pdf
 15.  Linda Gruzelinda_gruze.pdf?d=files/news/23713/linda_gruze.pdf
 16.  Anita Birznieceanita_birzniece.pdf?d=files/news/23713/anita_birzniece.pdf
 17.  Rinalds Rudzītisrinalds_rudz_tis.pdf?d=files/news/23713/rinalds_rudz_tis.pdf
8 500,00 13.10.2014. līdz 17.10.2014. 
Dienesta auto noma VIAA 2014/20 17.06.2014. 21.07.2014.

SIA “Pilna servisa līzings”

 • pilna_servisa_l_zings_sia.pdf?d=files/news/23713/pilna_servisa_l_zings_sia.pdf
18 410,04 12.08.2014. līdz 11.08.2017. 
Biroja telpu ikdienas uzkopšana VIAA 2014/23 11.07.2014. 23.07.2014.

SIA “Polleo Global”

 • polleo_global.pdf?d=files/news/23713/polleo_global.pdf
7683,15 04.08.2014. līdz 31.12.2015. 
Dienesta auto noma VIAA 2014/14 22.05.2014. 25.06.2014.

SIA “TRANSPORENT”

 • transporent_sia.pdf?d=files/news/23713/transporent_sia.pdf
60 084,00 36 mēneši no pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas 
Darba vietu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana --- --- ---

SIA “Thomson Furniture”

2915,33 14.07.2014. līdz saistību izpildei
Par virtuālā servera nomu datu centrā NIID.LV datubāzes un citu VIAA uzturēto tiešsaistes karjeras atbalsta resursu izvietošanai --- --- ---

SIA “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

2734,44 01.07.2014.  līdz 30.06.2015.
Erasmus+ kontaktsemināra nodrošināšana VIAA 2014/21 ĀF  ---  ---

SIA “Komunikācijas aģentūra”

 • komunik_ciju_a_ent_ra_l_gums.pdf?d=files/news/23713/komunik_ciju_a_ent_ra_l_gums.pdf
41 855,36 10.09.2014.  līdz 14.09.2014. 
Apģērba iegāde dalībai starptautiskajā konkursā „EuroSkills 2014”   VIAA 2014/22 27.06.2014

08.07.2014. 

SIA "PRO-BALTIC"

 • l_gums_pro_baltic.pdf?d=files/news/23713/l_gums_pro_baltic.pdf
2996,36 16.07.2014. līdz saistību izpildei
Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai VIAA 2014/19 ĀF 11.06.2014.

30.06.2014.
Plkst.10:00

SIA “PRO-BALTIC”

 • pro_baltic.pdf?d=files/news/23713/pro_baltic.pdf
27 477,88  11.07.2014. līdz saistību izpildei  
Kampaņa “Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana VIAA 2014/13 07.05.2014.

23.05.2014

Plkst.10:00

SIA “HAUSKA&PARTNERI”

 • hauskapartneri_ligums.pdf?d=files/news/23713/hauskapartneri_ligums.pdf

43 652,05

09.07.2014.  līdz 30.10.2014.  
Ekspozīcijas laukuma noma izstādē “SKOLA 2015” --- --- ---

SIA “BT 1”

1383,00

27.02.2015.  līdz 01.03.2015.  
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde VIAA 2014/15 ESF 28.04.2014. 14.05.2014.

SIA “Serenus projekts” 

 • ligums_serenus_projekts.pdf?d=files/news/23713/ligums_serenus_projekts.pdf
 • serenus_projekts_vienosanas_nr_1.pdf?d=files/news/23713/serenus_projekts_vienosanas_nr_1.pdf

15 720,00

27.06.2014. līdz saistību pilnīgai izpildei
Biroja tehnikas apkope VIAA 2014/17 16.05.2014. 27.05.2014.

SIA “MB Birojs”

 • mb_birojs.pdf?d=files/news/23713/mb_birojs.pdf

28 017,60

20.05.2014.  līdz 19.06.2017.  
VIAA mājaslapas dizaina uzlabojumu veikšana, mājaslapas identitātes rokasgrāmatas izstrāde --- --- ---

SIA “E FORMS”

3865,20

20.05.2014.  līdz saistību pilnīgai izpildei  
Informācijas apkopošana un analīze, priekšlikumu izstrāde prezentācijām par 5 viedās specializācijas jomu makro- un mikro- ekonomiskajiem aspektiem --- --- ---

SIA “Innogem”

3999,00

05.06.2014. līdz 30.06.2014.
Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība un metodikas aprobācija VIAA 2014/11 22.04.2014. 06.05.2014.

SIA “KPMG Baltics”

 • kpmg_baltics_l_gums.pdf?d=files/news/23713/kpmg_baltics_l_gums.pdf

11 940,00

31.07.2014
Mediju monitoringa pakalpojumi VIAA 2014/7 24.03.2014. 30.04.2014.

SIA “LETA”

 • leta_l_gums.pdf?d=files/news/23713/leta_l_gums.pdf

11 952,12

No 28.05.2014. līdz 27.05.2016.
Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares profesionālajām kvalifikācijām „Ķīmijas tehniķis”, „Analītiskās ķīmijas tehniķis” VIAA 2014/09 ESF 21.03.2014. 21.03.2014.

SIA "Ernst & Young Baltic"

 • ey_kimija_noraksts.pdf?d=files/news/23713/ey_kimija_noraksts.pdf

20 232,00

No 26.05.2014. līdz saistību pilnīgai izpildei
Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde Būvniecības nozares profesionālajām kvalifikācijām „Inženierkomunikāciju tehniķis”, „Inženierkomunikāciju montētājs” VIAA 2014/09 ESF 21.03.2014. 07.04.2014.

SIA "AC Konsultācijas"

 • ac_buvnieciba_majas_lapai.pdf?d=files/news/23713/ac_buvnieciba_majas_lapai.pdf

16 984,00

No 21.05.2014. līdz saistību pilnīgai izpildei
Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai VIAA 2014/16 09.05.2014. 21.05.2014.

SIA “Kate”

 • kate_l_gums.pdf?d=files/news/23713/kate_l_gums.pdf

30 549,88

Līdz saistību pilnīgai izpildei
Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums VIAA 2014/12 07.04.2014. 22.04.2014.

SIA “IPRO”

 • ipro_l_gums.pdf?d=files/news/23713/ipro_l_gums.pdf

41 900,12

09.05.2015
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrāde ESF Projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros VIAA 2013/31 ESF 08.10.2013. 20.11.2013.

Skatīt līgumu sarakstu

majaslapa_par_nosl_ligumiem_2014_ke.doc?d=files/news/23713/majaslapa_par_nosl_ligumiem_2014_ke.doc

Skatīt līgumu sarakstu

 

Līdz saistību pilnīgai izpildei
Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv VIAA 2014/8  06.03.2014. 21.03.2014.

SIA “B&Y”

 • ligums_reklamas_kampanas_izstrade.pdf?d=files/news/23713/ligums_reklamas_kampanas_izstrade.pdf
24 742,00 No 22.04.2014. līdz saistību pilnīgai izpildei
Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai” VIAA 2014/10 ESF  25.03.2014. 07.04.2014.

Diāna Zālamane – Leite

 • liiguns.pdf?d=files/news/23713/liiguns.pdf

 

līdz 21 324,96 EUR  30.04.2015
Par tālruņa uzziņas/internets1188 pakalpojumiem ... ... ...

SIA Lattelecom BPO

183,55 08.04.2014. 07.04.2015.
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2013/41  ... 19.12.2013.

SIA “ANSBERGS"

 • dienesta_komand_jumi_ansbergs.pdf?d=files/news/23713/dienesta_komand_jumi_ansbergs.pdf
125 000 01.05.2015. vai līdz līgumā iespējamās maksimālās summas apmēra sasniegšanas
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase” VIAA 2014/6 LLP 21.02.2014. 04.03.2014.

Vispārīgā vienošanās:

 • erasmus_projektu_pieteikumu_kvalit_t_v_s_v_rt_anas_eksperti.pdf?d=files/news/23713/erasmus_projektu_pieteikumu_kvalit_t_v_s_v_rt_anas_eksperti.pdf

Noslēgtie līgumi:

 1. SIA"ArtSmart"artsmarts_sia.pdf?d=files/news/23713/artsmarts_sia.pdf
 2. Laura Iveta Strodelaura_iveta_strode_2.pdf?d=files/news/23713/laura_iveta_strode_2.pdf
 3. SIA"Projektu izpētes centrs"projektu_izp_tes_centrs_sia.pdf?d=files/news/23713/projektu_izp_tes_centrs_sia.pdf
 4. "Baltic Institute of Social Sciences"baltic_institute_of_social_sciences_biss_sia.pdf?d=files/news/23713/baltic_institute_of_social_sciences_biss_sia.pdf
 5. Linards Kumskislinards_kumskis_2.pdf?d=files/news/23713/linards_kumskis_2.pdf
 6. SIA"TA Group"sia_ta_group.pdf?d=files/news/23713/sia_ta_group.pdf
 7. SIA"Favorites"favorites_sia.pdf?d=files/news/23713/favorites_sia.pdf
 8. Maija Vītumamaija_v_tuma_2.pdf?d=files/news/23713/maija_v_tuma_2.pdf
 9. SIA"A Vision"a_vision_sia.pdf?d=files/news/23713/a_vision_sia.pdf
 10. Kristīne Bērziņakrist_ne_b_rzi_a_2.pdf?d=files/news/23713/krist_ne_b_rzi_a_2.pdf
 11. Zane Seipulezane_seipule_2.pdf?d=files/news/23713/zane_seipule_2.pdf
 12. Biedrība"Attīstības centrs ģimenei"1_39_1_41_biedr_ba_att_st_bas_centrs_imenei.pdf?d=files/news/23713/1_39_1_41_biedr_ba_att_st_bas_centrs_imenei.pdf

skatīt ekspertu sarakstu www.viaa.gov.lv 

Kopējā vispārīgas vienošanās summa
41 000
09.04.2014. - 31.12.2016
Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde ESF Projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros VIAA 2013/29 ESF 31.07.2013. 12.09.2013.

Skatīt līgumu sarakstu:

 • majaslapa_par_nosl_ligumiem_2014.doc?d=files/news/23713/majaslapa_par_nosl_ligumiem_2014.doc
Skatīt līgumu sarakstā Līdz saistību pilnīgai izpildei
Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi VIAA 2014/2 --- 10.02.2014.

SIA „NRJ reklāmai”

 • nrj_rekl_mai_dizains_un_maket_ana.pdf?d=files/news/23713/nrj_rekl_mai_dizains_un_maket_ana.pdf
5 860,00 18.03.2014. - 31.12.2014
Informatīvo materiālu druka VIAA 2014/3 29.01.2014. 10.02.2014.

SIA “McĀbols poligrāfija”

 • mc_bols_druka.pdf?d=files/news/23713/mc_bols_druka.pdf
16 311,00 18.03.2014. - 31.12.2014
Informatīvo materiālu druka VIAA 2014/3 29.01.2014. 10.02.2014.

SIA “Talsu tipogrāfija”

 • talsu_tipogr_fija_druka.pdf?d=files/news/23713/talsu_tipogr_fija_druka.pdf
5494,00 18.03.2014 - 31.12.2014
Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi VIAA 2014/2 --- 10.02.2014.

SIA “McĀbols poligrāfija”

 • mc_bols_dizains_un_maket_ana.pdf?d=files/news/23713/mc_bols_dizains_un_maket_ana.pdf
5 359,00 18.03.2014. - 31.12.2014
Par pakalpojumu izmantošanu vietnē www.mailigen.lv  --- --- ---

SIA „MAILIGEN”

240,00 05.03.2014. - 05.03.2015
Kandidātu sagatavošana dalībai Eiropas profesionālās meistarības konkursā „EuroSkills 2014” modes tehnoloģijās 2014/5 --- 17.02.2014.

SIA „Česlija”

 • _eslija.pdf?d=files/news/23713/_eslija.pdf
4250,00 04.03.2014.  - 23.09.2014.
Kandidātu sagatavošana dalībai Eiropas profesionālās meistarības konkursā „EuroSkills 2014” grafiskā un web lapu dizaina profesijās  2014/5 --- 17.02.2014.

SIA „aya-dizains”

 • aya_dizains.pdf?d=files/news/23713/aya_dizains.pdf
8300,00 04.03.2014. - 23.09.2014.
Kandidātu sagatavošana dalībai Eiropas profesionālās meistarības konkursā „EuroSkills 2014” elektriķa un mehāniķa profesijās  2014/5  --- 17.02.2014.

Dzintra Baumane 

 • dz.baumane.pdf?d=files/news/23713/dz.baumane.pdf
 7700,00 04.03.2014.  - 23.09.2014.
Kandidātu sagatavošana dalībai Eiropas profesionālās meistarības konkursā „EuroSkills 2014” ēdināšanas pakalpojumu profesijās 2014/5  --- 17.02.2014.

Livija Brūvere

 • l.bruvere.pdf?d=files/news/23713/l.bruvere.pdf
8400,00 04.03.2014. - 23.09.2014.
Kandidātu sagatavošana dalībai Eiropas profesionālās meistarības konkursā „EuroSkills 2014” informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 2014/5 --- 17.02.2014.

Māra Gulbe 

 • m.gulbe.pdf?d=files/news/23713/m.gulbe.pdf
4200,00 04.03.2014. - 23.09.2014.
Autostāvvietu nomas pakalpojumi --- --- ---

SIA „Savel”

576,00 Līdz saistību izpildei
Apsardzes pakalpojumi --- --- ---

SIA "SECURITAS LATVIA”

2520,00 05.02.2014. - 05.02.2015.
Fotogrāfa pakalpojumi  2014/1      --- 31.01.2014. 

Mārtiņš Lablaiks

 • ?d=1_39_2_16_M_rti_Lablaiks_2014_1.pdf
6500,00 05.02.2014. - 31.12.2014.
Informatīvā semināra visu sektoru pārstāvjiem par  ERASMUS+  (2014-2020) starptautiskās sadarbības projektiem inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai nodrošināšanas pakalpojumi  ---  ---  --- AS ”Viesnīca Latvija” 3456,39    
18.02.2014

Fotogrāfa pakalpojumi VIAA 2014/1 --- 31.01.2014. SIA „WWW.OLIŅŠ.LV” olins.pdf?d=files/news/23713/olins.pdf 5000.00 05.02.2014. - 31.12.2014
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru semināra nodrošināšana ar viesnīcas pakalpojumiem --- --- --- SIA „SemaraH Hotel Management” 1456,61 29.01.2014. - 30.01.2014.
Eiropas  Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru semināra nodrošināšana ar ēdināšanas pakalpojumiem

---

---

---

SIA „Kristīgās Profesionālās Izglītības Asociācija”

807,77

29.01.2014. - 30.01.2014.
Autostāvvietas nomas pakalpojumi

---

---

---

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”

495,84

01.01.2014. - 31.12.2014.
NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana

VIAA 2013/36

---

06.12.2013.

SIA „Cluster One”

 • sia_cluster_one.pdf?d=files/news/23713/sia_cluster_one.zip

99 021,92

07.01.2014. - 31.12.2017.

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei"."