Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2018. gadā

 

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums un līgums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

VIAA 2018/64   24.08.2018.  04.09.2018.   

1.daļa – SIA “AYA-dizains”;

2.daļa – SIA “ČESLIJA”;

3.daļa – SIA “ČESLIJA”;

4.daļa - SIA “Zaļaste”;

5.daļa – Dagnis Zemturis;

6.daļa – Roberts Flaumanis;

7.daļa – Valters Asars

8.daļa – Ēriks Kļaviņš;

9.daļa – Vija Krūmiņa;

10.daļa – Māris Jansons;

11.daļa – Māris Rudzītis;

12.daļa – Kristiana Ancāne;

13.daļa – SIA “AK-Studija”;

14.daļa – Normunds Grinbergs;

15.daļa – Agris Kreislers;

16.daļa – Arvīds Plokšta;

19.daļa – Ēriks Jākobsons

 
 

1.daļa – 820.00 EUR;

2.daļa – 900.00 EUR;

3.daļa – 900.00 EUR;

4.daļa – 1260.00 EUR;

5.daļa – 1260.00 EUR;

6.daļa – 1260.00 EUR;

7.daļa – 760.00 EUR;

8.daļa – 900.00 EUR;

9.daļa – 780.00 EUR;

10.daļa – 1260.00 EUR;

11.daļa – 1350.00 EUR;

12.daļa – 950.00 EUR;

13.daļa – 950.00 EUR;

14.daļa – 1000.00 EUR;

15.daļa – 950.00 EUR;

16.daļa – 750.00 EUR;

19.daļa – 900.00 EUR.
No līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei.

Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

VIAA 2017/71 ERAF KLT 22.10.2017. 27.11.2017. 

Iepirkuma

1.daļa –SIA “HCT AUTOMOTIVE” 

2.daļa – SIA “ARITO LATVIA”

4.daļa – SIA “Domenikss” 

 

Iepirkuma 1.daļa – 131 437,00 EUR

2.daļa – 30 197,00 EUR bez PVN

4.daļa - 40 208,27 EUR bez PVN

4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2017/78 ERAF KT  - 05.12.2017. 

SIA “SIA “Gints un kolēģi”” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”
Līgumi: ?d=Kuldiga_projektesana_un_autoruzraudziba.zip

Vienošanās Nr.1.

196 000,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 52 nedēļas.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu
būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

VIAA 2017/76 ERAF RVT 16.11.2017. 18.12.2017.

SIA “BM-projekts”
Līgumi: ?d=Ligumi_par_autoruzraudzibu_un_projektesanu.zip

57 973,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 11 mēneši.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Par autostāvvietu

- - - SIA “Mobilly” Līdz 1 500 EUR gadā Līdz saistību izpildei

Semināra vadīšana VIAA darbiniekiem par personas datu aizsardzības aktualitātēm

- - -

ZAB „Zvērināta advokāta Riharda Mora birojs”

300 EUR

07.02.2018.

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

 

VIAA 2017/79 ERAF KT

 

30.11.2017.

 

20.12.2017.

SIA “JD Projekts” 
Līgumi: ?d=Apl.kartes_izstr._Ligumi.zip

Vienošanās Nr.1.

21 416,00 EUR

 
Apliecinājuma kartes izstrādes līguma izpilde ir 5 mēneši.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve

VIAA 2017/78 ERAF KT  -

05.12.2017.

Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”

39 000.00 EUR Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros  VIAA 2017/56 ERAF VT 01.09.2017. 

09.10.2017.

plkst. 10.00 

SIA ”4forest”

108 000.00 EUR  5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros

VIAA 2017/65 ERAF RMMT

29.09.2017.

02.11.2017.

2.daļa - SIA “IB Serviss”

2.daļa – 7 925,00 EUR

2 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

VIAA 2017/60

30.11.2017.

29.12.2017.
plkst. 11:00

SIA "Latvia Tours” 

170 000.00 EUR

Līdz līgumcenas –170 000.00 EUR  apguvei (plānotais Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 18 mēneši)

Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2018

VIAA 2018/09

26.01.2018.

06.02.2018. 

1.daļa – SIA “aya-dizains” 

2.daļa – SIA “ČESLIJA” 

3.daļa – SIA “e-risinājumi” 

4.daļa – SIA “e-risinājumi”

5.dala – SIA “2B SMART” 

6.daļa – Dzintra Baumane 

7.daļa – Dzintra Baumane

8.daļa – Andris Tilaks

9.daļa – SIA “Restorānu servisa skola” 

10.daļa – SIA “Restorānu servisa skola”

11.daļa – Žermēna Vazne 

 

1.daļa – 4400,00 EUR

2.daļa – 5150,00 EUR

3.daļa – 3900,00 EUR

4.daļa – 3900,00 EUR

5.dala – 5050,00 EUR

6.daļa – 4600,00 EUR

7.daļa – 4700,00 EUR

8.daļa – 4800,00 EUR

9.daļa – 4100,00 EUR

10.daļa – 4100,00 EUR

11.daļa – 3300,00 EUR
 

No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Gaismošanas komplekta iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām

VIAA 2018/05 ERAF RMMT

-

29.01.2018. 

SIA “Baltijas Foto Serviss” 

4500,00 EUR 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

VIAA 2017/81

05.01.2018.

31.01.2018.

SIA “REPUTE”

38 844,00 EUR Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 21. maijam.

Sporta aprīkojuma iegāde Smiltenes tehnikumam

VIAA 2018/01 ERAF ST

23.01.2018

13.02.2018. 

Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļa SIA “Sporta Sistēmas” 

 

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa SIA “RANTZOWS SPORT”

2900,00 EUR

 

5970.53 EUR

60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām

VIAA 2017/67 ERAF RVT

15.09.2017.

27.10.2017. 

SIA “Inter Cars Latvija” 

133817,00 EUR 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3

VIAA 2018/06

19.01.2018.

30.01.2018.
plkst. 10:00

SIA "IMPELSERVIKS"

7843,00 EUR 01.03.2018. līdz 31.12.2018.

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas

“Vides dizains” ietvaros

VIAA 2018/04 ERAF RMMT  19.01.2018.  22.02.2018.   

Iepirkuma 2.daļa –SIA “Sentios” 

Iepirkuma 2.daļa – 16`598,09 EUR 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas

Universālas pašgājējmašīnas piegāde Kandavas tehnikuma izglītības programmas ”Lauksaimniecības tehnika” ietvaros

VIAA 2018/08 ERAF KLT - 02.02.2018.
SIA ”INTRAC Latvija”
15 283,38 EUR 4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma
Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros VIAA 2017/85 ERAF VT  -  19.01.2018.

Iepirkuma 3.daļa –SIA ”HCT AUTOMOTIVE”

Iepirkuma 3.daļa –
9 917,00 EUR
90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma
Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve VIAA 2017/82 ERAF RTRIT 20.12.2017. 22.01.2018.

SIA ”Inteco Wood”

594 554,64 EUR 10 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam
Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros VIAA 2018/03 ERAF RMMT  14.01.2018.  13.02.2018.  SIA ”INFLEKS” 97 000,00 EUR 3 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām VIAA 2017/70 ERAF RVT  02.11.2017.  

22.12.2017.

 

Iepirkuma 1.daļa – SIA ”INFLEKS”

Iepirkuma 2.daļa – SIA ”INSTRO”

Iepirkuma 3.daļa – SIA ”INSTRO”

Iepirkuma 4.daļa – SIA ”INFLEKS”

Iepirkuma 5.daļa – SIA ”INFLEKS”

Iepirkuma 6.daļa – SIA ”INFLEKS”

 

Iepirkuma 1.daļa –
88 150,00 EUR

Iepirkuma 2.daļa –
69 150,00 EUR

Iepirkuma 3.daļa –
11 635,00 EUR

Iepirkuma 4.daļa –
12 890,00 EUR

Iepirkuma 5.daļa –
23 220,00 EUR

Iepirkuma 6.daļa –
18 705,53 EUR

90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma
Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve VIAA 2017/84 ERAF LVT 22.12.2017.
22.01.2018.

SIA “CTB”

618 152,42 EUR 12 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam
NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana       SIA „Cluster One”   9960,00  20.03.2018. līdz 31.12.2019. 
Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi       SIA "Securitas Latvia" 2409,70 01.03.2018. līdz 02.01.2019.
Datoru tīkla Internet nodrošināšana        SIA "LATNET Serviss" 9000,00

01.02.2018. līdz 31.01.2022.

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām VIAA 2017/72 ERAF RVT 29.11.2017. 29.12.2017. 3.daļa - SIA “Saint-Tech” 3.daļa – 1500,00 EUR

90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Resursu vadības sistēmas Horizon atbalsta pakalpojumu nodrošināšana   - - - SIA „RGP”   Līdz 4000,00 

21.03.2018. līdz 20.03.2019. 

Fotogrāfa pakalpojumi  - - - SIA "WWW.OLIŅŠ.LV” 9999,00 23.02.2018. līdz 22.02.2020.
Pakalpojumu izmantošana vietnē www.mailigen.lv    - - - SIA „Mailigen 201,00 EUR  04.04.2018. līdz 04.04.2019. 
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana VIAA 2018/22 16.03.2018. 26.03.2018. plkst. 10:00

1.daļa - Linda Vilka (250.00 EUR), Zīle Dāvidsone (270.00 EUR)

 

2.daļa - Inguna Lauce(260.00 EUR)Biedrība “Neatkarīgo dizaineru savienība” (270.00 EUR)

 

3.daļa - Iveta Liberte (260.00 EUR)Inese Ziemele (260.00 EUR)

 

4.daļa - SIA “Zaļaste” (280.00 EUR)

 

5.daļa – Dāvis Mosāns (280.00 EUR)Jurijs Šteinmans (270.00 EUR)

 

6.daļa - Edmunds Medvedevs (270.00 EUR)Igors Novickis (270.00 EUR)

 

7.daļa - Alens Zvilna (270.00 EUR) 

 

8.daļa - Vitālijs Aišpurs (270.00 EUR)Anna Ļitviņenko (280.00 EUR) 

 

9.daļa - Bruno Čubis (210.00 EUR)Žanete Krūmiņa (230.00 EUR)

 

10.daļa - Māris Jansons (270.00 EUR)Edgars Balodis (270.00 EUR)Ina Poliščenko (250.00 EUR)

 

11.daļa - Elviss Niklass (270.00 EUR)Jānis Gailis (270.00 EUR), Pēteris Repečko (270.00 EUR)Mārtiņš Kukojs (250.00 EUR)

 

12.daļa - Margarita Platace (270.00 EUR), Jānis Goba (270.00 EUR)

 

13.daļa - Osvalds Makreckis (270.00 EUR)Ainars Knipšis (270.00 EUR)

 

14.daļa - Mārtiņš Kupče (270.00 EUR)Kristaps Cars (270.00 EUR)

 

15.daļa - Kaspars Dzeguze (270.00 EUR)Elga Zariņa (260.00 EUR)

 

16.daļa - Edgars Cimbēns (260.00 EUR)Oskars Volfs (270.00 EUR)

 

17.daļa - Reinis Gusts (240.00 EUR), Andrejs Domkins (270.00 EUR)

 

18.daļa - Alvis Začs (270.00 EUR),            Ingus Kļaviņš (270.00 EUR)

 

19.daļa - netika iesniegts neviens piedāvājums.

 

20.daļa - Rūdolfs Liepnieks (270.00 EUR), Krišjānis Jurāns (260.00 EUR), Jānis Ozols (250.00 EUR) 
 Sk. sadaļā “Piegādātāja nosaukums un līgums Līdz saistību izpildei
“Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām VIAA 2018/07 ERAF RMMT 21.02.2018. 22.03.2018. 

1.daļa –SIA “Sentios”

2.daļa – SIA “Sentios” 

Vienošanās Nr.1.

 

1.daļa – 15`998,00 EUR (bez PVN);

2.daļa – 5`668,00 EUR (bez PVN)
2 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas
Video materiālu izveide nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un profesionālās izglītības popularizēšanai VIAA 2018/19 16.03.2018. 26.03.2018.

SIA “Repute”

74 977,00 Līdz 2019. gada 30. martam no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līgumcenas sasniegšanai
Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs VIAA 2018/12 ESF 31.01.2018.   12.02.2018.

1.-7. iepirkuma daļā SIA “Restorānu servisa skola”; 8.-10. iepirkuma daļā SIA “KLĒRS SERVISS” Profesionālās skaistumkopšanas izglītības centrs “KLĒRS STUDIJA”, 11.-13. iepirkuma daļā SIA “GALERIJA BALTIK”

 Skatīt šeit Līdz saistību pilnīgai izpildei
Pavāru darba vietas aprīkojuma nomas līgums - - -

SIA “Prolux” 

3422,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības ievadinstrukcijas izstrādāšana, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana profesiju darbnīcām Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2018” dalībniekiem un atbildīgajām personām - - - Mārtiņš Pužuls 185,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana - - - Inese Birzniece 270,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana - - - Raimonds Ernestsons  270,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana - - -  Reinis Ziediņš  270,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana - - -  Kārlis Siatkovskis  270,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana  -  Kristaps Turks  270,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana  Toms Mūrnieks  270,00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 27.04.2018.
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas "Restorānu seviss" pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšana - - - Jānis Kaļķis 190,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas "Restorānu seviss" pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšana - - - Pēteris Repečko 190,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas "Restorānu seviss" pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšana - - - Linda Piļka 190,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas "Ēdināšanas gatavošana" pusfināla konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšana - - - Kristiana Šteinfelde 180,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas "Ēdināšanas gatavošana" pusfināla konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšana - - - Haralds Saušs 180,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Galdniecības darbi” darbnīcas nodrošināšana - - - Jānis Stankevičs 300,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darbnīcas nodrošināšana - - - Māris Blumbergs 300,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
 Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darbnīcas nodrošināšana  -  Dace Runča  360,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
 Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Tērpu  dizains” darbnīcas nodrošināšana  Ieva Rituma  360,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Tērpu  izgatavošana” darbnīcas nodrošināšana  Irina Cakule  300,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
 Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Tērpu  izgatavošana” darbnīcas nodrošināšana  Sergejs Sušilovs  220,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Grafikas dizains” darbnīcas nodrošināšana - - - Jānis Pavlovskis 370,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Datortīklu administrēšana” darbnīcas nodrošināšana - - - Igors Ivanovs 380,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darbnīcas nodrošināšana - - - SIA "Data Group tehnology" 400,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Mobilā robotika” darbnīcas nodrošināšana - - - Līga Jaunzeme 260,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Elektronika” darbnīcas nodrošināšana - - - Andrejs Krūmiņš 370,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Friziera darbi” darbnīcas nodrošināšana - - - Ligita Kvēpa 260,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Ēdienu gatavošana” darbnīcas nodrošināšana - - - Gunta Stepanova 370,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Restorānu serviss” darbnīcas nodrošināšana - - - Māris Rudzītis 370,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Viesnīcu uzņemšana” darbnīcas nodrošināšana - - - Sarmīte Mūrniece 300,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Elektriskās instalācijas” darbnīcas nodrošināšana - - - Sandis Breiers 370,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Inženierkomunikācijas” darbnīcas nodrošināšana - - - Matīss Kempe 370,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darbnīcas nodrošināšana - - - Rita Kokoreciča 340,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darbnīcas nodrošināšana - - - Inga Zotova 340,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darbnīcas nodrošināšana - - - Sentis Ķezis 300,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa  nominācijas “Grafikas dizains” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana - - - Maija Rozenfelde 270,00 Līdz 27.04.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" "C" korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4. stāva pārbūve VIAA 2018/14 ERAF LVT 27.02.2018. 27.03.2018. 

SIA “AL Būve” 

649 649,61 EUR 12 mēneši  no būvlaukuma nodošanas izpildītājam
Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana VIAA 2018/23_ESF 03.06.2018. 04.04.2018.

SIA”UNISO”

 

Vienošanās Nr.1.

165 289,26 Līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim
Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros VIAA 2018/03 ERAF RMMT 14.01.2018 13.02.2018.

SIA ”INFLEKS”

 

Vienošanās Nr.1.

97 000,00 EUR bez PVN 3 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana VIAA 2018/15 ERAF RT 27.02.2018. 20.03.2018. 

PS "Doma & arhitektūra" 

Projektēšanai - 43 650,00 EUR

 

Autoruzraudzībai- 1 900,00 EUR

Projektēšanai- 39 kalendāro nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

Autoruzraudzībai- 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā 
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām VIAA 2018/11 ERAF RVT 18.03.2018. 08.05.2018. 

3.daļā AS “Capital”;

5.daļā SIA “Sentios”;

6.daļā SIA “Sentios” 

 

3. daļai – 6169.40 EUR;

5. daļai- 1792.00 EUR;

6. daļai- 896.00 EUR 
 60 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā VIAA 2017/74 ERAF KLT 27.10.2017. 15.01.2018. 

SIA “Būvfirma INBUV” 

790 614,70 bez PVN  12 mēneši  no būvlaukuma nodošanas izpildītājam
Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros un dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai VIAA 2018/20 ERAF RTRIT 24.03.2018. 27.04.2018. 

Iepirkuma

4.daļa – SIA “Sentios”

5.daļa – SIA “Sentios” 

 

Iepirkuma 4.daļa – 1697,00 EUR

 

5.daļa – 5133,00 EUR bez PVN
3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska pasūtītāja pieprasījuma
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”  VIAA 2017/64 ERAF RVT 08.01.2018. 12.03.2018. 

UAB “Neokon Baltija”   

Iepirkuma 1.daļa –180 000,00 EUR bez PVN 
Vienošanās Nr. 1

2.daļa – 190 000,00 EUR bez PVN 

3.daļa - 190 000,00  EUR bez PVN 

5.daļa - 190 000,00 EUR bez PVN 

1. un 2.daļā - 240 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

3. un 5.daļā - 150 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Remontdarbu veikšana VIAA birojā telpās Vaļņu ielā 1 5.stāvā

- - -

Andris Šmēdiņš

742,92 26.04.2018.- 08.05.2018.
Erasmus+ programmas 6 projektu pieteikumu kvalitatīvā izvērtēšana VIAA 2016/39 30.12.2016. 16.01.2017. Alise Lūse 740,00 18.05.2018.- 20.06.2018.
Erasmus+ programmas 5 projektu pieteikumu kvalitatīvā izvērtēšana VIAA 2016/39 30.12.2016. 16.01.2017. Eridiana Oļehnoviča  481,00 18.05.2018.- 20.06.2018.
Erasmus+ programmas 11 projektu pieteikumu kvalitatīvā izvērtēšana VIAA 2016/39 30.12.2016. 16.01.2017. SIA „ArtSmart” 1369,00 18.05.2018.- 20.06.2018.
Erasmus+ programmas 6 projektu pieteikumu kvalitatīvā izvērtēšana VIAA 2016/39 30.12.2016. 16.01.2017. SIA „AC Konsultācijas” 740,00 18.05.2018.- 20.06.2018.
Par dalību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstādē "RIGA COMM 2018"  - - - SIA „BT1” 565,00 21.05.2018.- 11.10.2018.
VIAA mājaslapu uzturēšanas pakalpojumi - - - SIA „Intelligent Systems”  4000,00 23.05.2018.- 22.05.2019.
Vizuālās identitātes izstrādes pakalpojumi - - -  SIA „Dext”   9000,00 11.06.2018.- 30.11.2018. 
Eiropas Zinātnieku nakts programmas satura platformas izstrāde - - -  SIA “Digibrand”  4650,00  02.07.2018. - 10.09.2018.
Personas datu aizsardzības novērtējuma veikšana VIAA  - - - Ketija Tola 4000,00 04.07.2018 - 20.08.2018.
Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi - - - Ketija Tola 1400,00   06.07.2018 - 31.01.2019.

Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

VIAA 2018/34_ESF 26.04.2018. 18.05.2018., plkst.11.00

SIA”MOOZ!

40850,00

31.03.2019.

Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu

VIAA 2018/13 ERAF DT 06.02.2018. 12.03.2018.

SIA ”Inteco Wood”

1 170 840,21EUR

12 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam

Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" apmācībām

VIAA 2018/18 ERAF DBT 25.03.2018. 27.04.2018.

Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļa  Eurolaen OÜ

Iepirkuma priekšmeta 3. un 4.daļa Eurolaen OÜ

 

155 420,19 EUR

 

 

 

5 834,56 EUR
2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām

VIAA 2018/44 ERAF RVT - 14.06.2018. 

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa  SIA “ProVision Baltic”

 

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa  SIA “ProVision Baltic”

 

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa SIA ”Tomega”

11 319,82 EUR

 

 

 

19 429,87 EUR

 

 

 

4 146,75 EUR

60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Interaktīvo mācību materiālu piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

VIAA 2018/55 ERAF RVT - 13.07.2018.

UAB ”Neokon-Baltija”

100 000,00 150 (viens simts piecdesmit)dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu būvuzraudzība

VIAA 2018/50 ERAF DT 11.07.2018. 23.07.2018.

SIA „EM Būve”

 13 899,96 EUR 12 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas  ēkas Nr.2, Valteru ielā 6/2, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120, atjaunošana

VIAA 2018/21 ERAF KLT 13.04.2018 22.05.2018.

SIA ”MARELS BŪVE”

1 300 698,75 EUR 12 (divpadsmit) mēneši  no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros

VIAA 2018/30 ERAF RTRIT 05.05.2018. 05.06.2018.

Iepirkuma 2.daļa –SIA “PROLUX”

Iepirkuma 2.daļa – 7848,00 EUR bez PVN 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

VIAA 2018/41  06.07.2018. 06.08.2018. 

SIA “Baltic Communication Partners”

48830,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30.novembrim

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai

VIAA 2018/54 ERAF OT 06.07.2018. 06.08.2018. 

SIA ”NV Stils”

 

Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem

101 957,95 EUR 3 mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros

VIAA 2018/33 ERAF VenT 29.04.2018. 29.05.2018.

SIA ”Festo”

1. daļa – 35 200,00 EUR 

Vienošanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 2

2. daļa – 71 430,00 EUR

Vienošanās Nr. 1

3. daļa – 322 528,00 EUR 

Vienošanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 2

 

4 mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās

Audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

VIAA 2018/67 ERAF RMMT - 04.09.2018.

SIA ”Rock Distribution” 

9 540,00 EUR 3 mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska pasūtītāja pieprasījuma

Biroja telpu ikdienas uzkopšana 

VIAA 2018/66 ESF 23.08.2018. 05.09.2018.
plkst. 10:00

“VITARESTA UAB Latvijas filiāle”

 

Vienošanās Nr.1.

15139,80 EUR 01.10.2018. līdz 30.09.2021.

Latvijas dalības izvērtējums programmas “Apvārsnis 2020” vidusposmā 

VIAA 2018/59 27.07.2018.  15.08.2018. plkst. 10:00

SIA "CSE COE"

16 700 EUR   30.11.2018.

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros

VIAA 2018/47 ERAF KLT 25.06.2017. 24.07.2018.

1.daļa – SIA “HCT AUTOMOTIVE”;

2.daļa – SIA “AMAZONE”; 

4.daļa – SIA “Sentios” un UAB “Sentios”

5.daļa – SIA “HCT AUTOMOTIVE”;

7.daļa - SIA “Sentios” un UAB “Sentios”

8.daļa – SIA “RANTZOWS SPORT”

 

1.daļa – 53`607,00 EUR;

2.daļa – 125`150,00 EUR;

4.daļa – 11`000,00 EUR;

5.daļa – 3`047,00 EUR

7.daļa – 1`478,00 EUR

8.daļa – 7`909,32 EUR

 3 (trīs)mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

VIAA 2018/67 ERAF RMMT - 04.09.2018. 

SIA ”Rock Distribution” 

9 540,00 EUR 3 mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska pasūtītāja pieprasījuma

Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi, Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

VIAA 2018/35 ERAF OT 08.05.2018. 15.08.2018. 

SIA “BūvKORE”

2 218 601,13 12 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam

Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2018/57 ERAF PT 13.07.2018. 15.08.2018. 

SIA “BM-projekts”

Projektēšanas līgums

Autoratlīdzības līgums

63 880,00 EUR

Būvprojekta izstrāde 9 kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. 

Autoruzraudzības līgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Programmēšana" vajadzībām

VIAA 2018/60 ERAF VT 04.08.2017. 04.09.2018.

SIA “Tomega” 

 16`843,00 EUR 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju

Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2018/74 ERAF JT 27.09.2018. 08.10.2018. 

SIA “BM-projekts”

Projektēšanas līgums 

Autoruzraudzības līgums 

37 500,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 4 mēneši. 
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai

VIAA 2018/53 ERAF VenT 01.07.2018. 13.08.2018.

SIA “Baltic3d.EU”

 9 890,00 EUR 4 (četru)mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros

VIAA 2018/42 ERAF VenT 24.08.2018. 04.07.2018.  1. daļa - SIA „Sentios” un UAB “Sentios” 

 

3. daļa - SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”

 

4. daļa - SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” 

1.daļa – 29 580,00 EUR

 

3.daļa – 64 340,00 EUR

 

4.daļa – 16 739,00 EUR

Piegādi veic 4 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izstrāde

VIAA 2018/71

10.09.2018.

26.09.2018.

plkst. 10.00

SIA “UNISO” 

Pielikums ?d=UNISO_PIELIKUMS_01.10.2018..docx

19 500 eur (bez PVN)  30.11.2018.

Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

VIAA 2018/43 ERAF RMMT

10.06.2018.

11.07.2018.

1.daļa – Latvijas Sausās būves un apdares darbu uzņēmumu un meistaru biedrība

3.daļa – SIA “RĪGAS SESOMA”

 

1.daļa – 5650.00 EUR

 

3.daļa - 14650,00 EUR

Piegādi veic 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

VIAA 2018/80 ESF

19.10.2018. 

30.10.2018.

1.-3. iepirkuma daļā SIA “Restorānu servisa skola”; 5-8. iepirkuma daļā SIA “Momentum Rīga”, 9.-10. iepirkuma daļā SIA “GALERIJA BALTIK”, 11.daļā SIA “Momentum Rīga”, 12.-13.daļā Māris Zvirbulis 

skatīt šeit  Līdz saistību pilnīgai izpildei

Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”

VIAA 2018/68

15.10.2018.

31.10.2018.

plkst.11.00

 SIA "Mediju nams"

   

Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošana,

Egļu gatvē 9, Priekuļos

VIAA 2018/76 ERAF PT 03.10.2018.  16.10.2018. 

SIA “REATON, LTD”

Vienošanās Nr.1.

75 689,99 EUR  2 (divu) mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam, līdz dienai, kad būvdarbi ir pabeigti un ir izpildītas būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības būvobjekta ekspluatācijas uzsākšanai

Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām

VIAA 2018/69 ERAF RMMT 12.09.2018. 15.10.2018.

UAB “Atomeksim”

 

Vienošanās Nr.1.

45 971,00
EUR
4 (četru)mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

VIAA 2018/83 ESF 07.11.2018.   15.11.2018.

SIA “Restorānu servisa skola” 

3500,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei

Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve un mācību manēžas jaunbūve

VIAA 2018/51 ERAF ST 29.06.2018. 25.09.2018

SIA “SAN-NAMI”

1 622 222.00 EUR 10 (desmit) mēneši no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā.

Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū

VIAA 2018/56 ERAF SaT 06.08.2018. 25.09.2018

SIA “REATON, LTD” 

1 763 421,76 EUR 14 (četrpadsmit) mēneši  no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā.

Latvijas dalības izvērtējums programmas “Apvārsnis 2020” vidusposmā

VIAA 2018/59 27.07.2018. 15.08.2018. plkst. 10:00

SIA "CSE COE" 

16 700 EUR  30.11.2018.