Iepirkums
„Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/01 ESF)

Paziņojums ievietots: 08.01.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: Sīkāku informāciju par iepirkumu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūrā pie Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Kristiāna Blumberga, tālr. 67854773, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: kristians.blumbergs@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz LVL 36 000,00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 4.februāra plkst. 14:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/304278

Nolikums: Maclidzeklu_iepirkuma_nolikums_2012_2013_2b.doc?d=files/free/36/18136/maclidzeklu_iepirkuma_nolikums_2012_2013_2b.doc