Paziņojums par atklātu konkursu

„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana” 

(identifikācijas Nr. VIAA 2013/2)           

                                                                                                                                   Paziņojums ievietots: 01.03.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (Aģentūra)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma  priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 

Kopējā līguma cena: 47 860,00 LVL (bez PVN).

Līguma izpildītājs: „Compensa Life Vienna Insurance Group” SE, Latvijas filiāle, reģ.Nr.50003958651.
   
Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/310166