Iepirkums
„Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/6)

Paziņojums ievietots: 15.01.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Informāciju par iepirkuma procesu var saņemt pie VIAA Finanšu departamenta Grāmatvedības un Tehniskās palīdzības nodaļas projekta vadītājas Ivetas Bengas, tālrunis: 67785404,     e-pasts: iveta.benga@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Literārās redakcijas un korektūras pakalpojumu sniegšana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 28.janvāra plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/305292

Nolikums: Redakcija_lit_nolikums_2013.doc?d=files/free/97/18197/redakcija_lit_nolikums_2013.doc