Paziņojums par iepirkumu
„Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/06)

Paziņojums ievietots: 20.02.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Literārās redakcijas un korektūras pakalpojumu sniegšana.

Līguma izpildītājs: Inguna Puķīte

Līguma summa: 3597,00 LVL (Trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi lati un 00 santīmu).

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/309182