Iepirkums
„Mobilo sakaru pakalpojumi VIAA darbinieku pienākumu nodrošināšanai”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/3)

Paziņojums ievietots: 16.01.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Informāciju par iepirkuma procesu var saņemt pie VIAA Finanšu departamenta Grāmatvedības un Tehniskās palīdzības nodaļas projekta vadītājas Ivetas Bengas, tālrunis: 67785404,     e-pasts: iveta.benga@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumi VIAA darbinieku pienākumu nodrošināšanai.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 28.janvāra plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/305486

Nolikums: nolikums_03122012.doc?d=files/free/12/18212/nolikums_03122012.doc

  • Atbildes: atbildes_22012013_ML.doc?d=files/free/12/18212/atbildes_22012013_ml.doc (22.01.2013.)