Paziņojums par noslēgto līgumu iepirkumam
 „Mobilo sakaru pakalpojumi VIAA darbinieku pienākumu nodrošināšanai”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/3)


Paziņojums ievietots: 13.02.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: VIAA Finanšu departamenta Grāmatvedības un Tehniskās palīdzības nodaļas projekta vadītāja Ivetas Benga, tālrunis: 67785404, e-pasts: iveta.benga@viaa.gov.lv.

Līguma priekšmets: Mobilo tālruņu sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai.

Līguma izpildītājs: SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, reģ.nr.50003050931

Līgumcena: LVL 19 999,00 LVL (bez PVN).

Līgums noslēgts: 2013.gada 13.februārī

Paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/308537