Paziņojums par iepirkumu
„Informatīvo materiālu druka”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/7 ĀF)

Paziņojums ievietots: 15.02.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Iepirkuma priekšmets: Informatīvo materiālu druka.

Līguma izpildītājs:
1.daļa un 3.daļa - SIA „TALSU TIPOGRĀFIJA”, reģ.Nr.40003309555.
2.daļa  - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „McĀbols poligrāfija”, reģ.Nr.40003187469.

Līguma summa:
1.daļā – 2780.77 LVL bez PVN
2.daļā – 5127.00 LVL bez PVN 
3.daļā – 11 042.70 LVL bez PVN

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/308717