Iepirkums
„Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/10 LLP)

Paziņojums ievietots: 31.01.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Finanšu departamenta Grāmatvedības un tehniskās palīdzības projekta nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehniskiem jautājumiem: Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lūse, tālr. 67559501, elektroniskā pasta adrese: kristine.luse@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Pētījums saskaņā Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz LVL 9 000,00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 11.februārim plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307158

Nolikums: nolikums_petijumiem_nolikums_FINAL.doc?d=files/free/26/18326/nolikums_petijumiem_nolikums_final.doc

  • Atbildes: atbildes_08 02 2013.doc?d=files/free/26/18326/atbildes_08_02_2013.doc (08.02.2013.)