Paziņojums par iepirkumu
„Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/10 LLP)


Paziņojums ievietots: 18.03.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344


Līguma izpildītājs:
1.daļa – Biedrība „Development Bulb”;
2.daļa un 3.daļa - SIA „Investīciju Risinājumu Birojs”;
4.daļa – SIA „TNS Latvia”. 

Līguma summa:

1.daļā – 1200.00 LVL bez PVN
2.daļā – 1520.00 LVL bez PVN.
3.daļā – 1260.00 LVL bez PVN.
4.daļā - 1025.00 LVL bez PVN.

 

Iepirkuma priekšmets: Pētījums saskaņā Tehnisko specifikāciju.


Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/312156