Iepirkums
 „Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. VIAA 2013/5

Paziņojums ievietots: 06.02.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz:
Finanšu departamenta Grāmatvedības un Tehniskās palīdzības projekta nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404,  faksa nr.67814344, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz Ls 10 000,00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 18.februāris, plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307783

Nolikums: mebelu_nolikums.doc?d=files/free/48/18448/mebelu_nolikums.doc