Paziņojums par iepirkumu
 „Darba vietu aprīkojuma iegāde
Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai”,
identifikācijas Nr. VIAA 2013/5

Paziņojums ievietots: 20.02.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai.

Līgumu summa: 5857,09 LVL (Pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi lati un 9 santīmi) (bez PVN).

Līguma izpildītājs: SIA „Thomson Furniture”, reģ.nr.40003948933

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/309181