Paziņojums par iepirkumu
„Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/8 ĀF)

Paziņojums ievietots: 15.02.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Iepirkuma priekšmets: Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi.

Līguma izpildītājs:
1.daļa – SIA „NRJ reklāmai”, reģ. Nr.40103461844.
2.daļa - SIA „TALSU TIPOGRĀFIJA”, reģ.Nr.40003309555.
3.daļa  - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „McĀbols poligrāfija”, reģ.Nr.40003187469.

Līguma summa:
1.daļā – 4430.00LVL bez PVN
2.daļā – 3025.00 LVL bez PVN
3.daļā – 3369.00 LVL bez PVN

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/308775