Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapu uzturēšanas pakalpojumi”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/14)


Paziņojums ievietots: 19.04.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapu uzturēšanas pakalpojumi

Līguma izpildītājs: SIA „Intelligent Systems”

Līguma summa: 19 990,00 LVL (neieskaitot PVN).

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/316302