Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/15 ESF)


Paziņojums ievietots: 19.03.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz LVL 398 160,00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 30.aprīļa plkst. 14.00

Paziņojums IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/312076

Nolikums Nolikums_izglitibas programmas_15 03 2013+.doc?d=files/free/27/18927/nolikums_izglitibas_programmas_15_03_2013_.doc

  • 1. atbilde (15.04.2013.) Atbildes Nr.1 (15.04.2013.).doc?d=files/free/27/18927/atbildes_nr.1_15.04.2013._.doc
  • 2. atbilde (15.04.2013.) Atbildes Nr.2 (15.04.2013.).doc?d=files/free/27/18927/atbildes_nr.2_15.04.2013._.doc
  • 3. atbilde (15.04.2013.) Atbildes Nr.3 (15.04.2013.).doc?d=files/free/27/18927/atbildes_nr.3_15.04.2013._.doc
  • 4. atbilde (24.04.2013.) Atbildes Nr 4 (24 04 2013 ).doc?d=files/free/27/18927/atbildes_nr_4_24_04_2013_.doc
  • Skaidrojums (25.04.2013.) Skaidrojums Nr.5 (25.04.2013.).doc?d=files/free/27/18927/skaidrojums_nr.5_25.04.2013._.doc