Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/17 ESF)


Paziņojums ievietots: 06.06.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm.

Iepirkums tiek pārtraukts, ņemot vērā, ka iepirkuma norises pirmspārbaudes ietvaros, iepirkuma komisijai veicot iepirkumā izvirzīto prasību izvērtējumu, tika konstatēts, ka iepirkuma nolikuma 6.6.4.3.apakšpunktā noteiktā prasība ne vien ir uzskatāma par neatbilstošu PIL 8.1 panta trešās daļas regulējumam, bet arī ir ietekmējusi iepirkumam iesniegto piedāvājumu izvērtējumu.

Paziņojums IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/313150

Lēmums: Lemums par partrauksanu_noraksts.pdf?d=files/free/17/19317/lemums_par_partrauksanu_noraksts.pdf