Metodisko ieteikumu aprobācija
modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/18 ESF)

Paziņojums ievietots: 28.03.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz LVL 14 220,00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 15.aprīļa plkst. 14.00

Paziņojums IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/313588

Nolikums IP metodikas aprobacija_28 03 2013_nolikums.doc?d=files/free/07/19007/ip_metodikas_aprobacija_28_03_2013_nolikums.doc