Lēmums par iepirkuma rezultātu

„Metodisko ieteikumu aprobācija modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/18 ESF)Paziņojums ievietots: 16.04.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Metodisko ieteikumu aprobācija modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei.

Informācija par iepirkuma uzvarētāju:

Nosaukums Līgumcena, Ls bez PVN
Ogres Valsts tehnikums 14 190.00

Lēmums: lemums_noraksts.pdf?d=files/free/38/19238/lemums_noraksts.pdf