Dienesta vieglā automobiļa noma
 (identifikācijas Nr. VIAA 2013/2)

Paziņojums ievietots: 12.04.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (Aģentūra)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.  

Iepirkuma priekšmets: Dienesta vieglā automobiļa noma saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 23 000,00 EUR (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 23.aprīlim plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/315434

Nolikums:  nolikums.doc?d=files/free/86/19186/nolikums.doc