Paziņojums par iepirkumu
„Dienesta vieglā automobiļa noma”
 (identifikācijas Nr. VIAA 2013/20)

Paziņojums ievietots: 23.05.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (Aģentūra)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Dienesta vieglā automobiļa noma.

Līgumu summa: 22 916,16 EUR (Divdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro un 16 euro centi) bez PVN.

Līguma izpildītājs: SIA „Pilna Servisa Līzings”, reģ.nr.40003546341.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/320190