Paziņojums par iepirkumu
„Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. VIAA 2013/21 ĀF

 

Paziņojums ievietots: 03.06.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai.

Līguma izpildītājs: SIA „PRO-BALTIC”, reģ.Nr.40003850621.

Kopējā līgumcena: 28 129,30 LVL bez PVN.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/321340