VIAA esošās NetApp datu glabātuves vietas palielināšana
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/23)


Paziņojums ievietots: 13.05.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija:
1.    Informāciju par iepirkuma procesu var saņemt VIAA pie Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītājas Ivetas Bengas, tālrunis: 67785404, e-pasts: iveta.benga@viaa.gov.lv.
2.    Informāciju par tehnisko specifikāciju var saņemt VIAA pie Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Rinalda Ezeriņa, tālrunis: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: VIAA esošās NetApp datu glabātuves vietas palielināšana paplašināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 27.maija plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/318995

Nolikums: nolikums.doc?d=files/free/89/19489/nolikums.doc