Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„VIAA esošās NetApp datu glabātuves palielināšana ”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/23)


Paziņojums ievietots: 06.06.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: VIAA esošās NetApp datu glabātuves palielināšana.

Līguma izpildītājs: SIA „IPRO”, reģ.Nr.40003521916

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/321992