Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana
identifikācijas Nr. VIAA 2013/22

Paziņojums ievietots: 07.06.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.Benga@viaa.gov.lv.

Kontaktpersonas par tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļas vadītāja Inga Ķere, tālr. 67358450, elektroniskā pasta adrese: inga.kere@viaa.gov.lv un par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta moduli Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais eksperts Reinis Tralmaks, tālr. 67830837, elektroniskā pasta adrese: reinis.tralmaks@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana.

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz 49 955,00 LVL (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2013.gada 2. augusts, plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/321767

Paziņojums par termiņa pagarinājumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/326553

Nolikums: Projektu_IS_attīstīšanas_FINAL_termini.doc?d=files/free/75/19775/projektu_is_att_st_anas_final_termini.doc

  • Pielikums nolikumam: ?d=files/free/75/19775/VIAA_SISTEMA_GRADE_27052013_V1.pdf
  • Nolikuma grozījumi 12.07.2013  Projektu_IS_attīstīšanas_12072013_grozījumi.doc?d=files/free/75/19775/projektu_is_att_st_anas_12072013_groz_jumi.doc