Paziņojums par iepirkumu
„Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2013/22

Paziņojums ievietots: 20.08.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana.

Iepirkuma līguma kopējā līguma cena: līdz 40 869,20 LVL (bez PVN).

Iepirkuma līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, "Datorikas institūts DIVI", 40003249896.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/330747.