Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

(identifikācijas Nr. VIAA 2013/26)

Paziņojums ievietots: 25.06.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Iveta Benga, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma  nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67785404, faksa nr.67814344, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.
Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Dace Zaldāte, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste, tālrunis: 67854761, elektroniskā pasta adrese: dace.zaldate@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (B sadaļa).

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 30 000,00 LVL (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 23.jūlijam plkst.10:00.

Nolikums:  nolikums_ML1.doc?d=files/free/04/20204/nolikums_ml1.doc