Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/29 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 28.02.2014. 

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv

VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Lēmums: Ņemot vērā, ka pretendents, kuram tika piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde”, ID Nr. VIAA 2013/29 ESF, 3.daļā „Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) (II)”, ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju un minētajā iepirkuma daļā nav iespējams piemērot Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektās daļas noteikumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, jo atklāta konkursa 3.daļas ietvaros uzvarējušais pretendents bija vienīgais, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, ir pieņemts lēmums pārtraukt atklāta konkursa 3.daļu „Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) (II)”.

Paziņojums IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/350324