Lēmums par iepirkumu
Starptautiskā apmaiņas pieredzes pasākuma „Baltic Expro 2013”
organizēšana un īstenošana
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/28 ĀF)


Paziņojums ievietots: 30.09.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: „Baltic Expro 2013” organizēšana.

Līguma izpildītājs: SIA „IDEA HOUSE” (reģ. Nr. 40103265647).

Līguma summa: 28 805,00 LVL.