Iepirkums
„Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/31 ESF)

Paziņojums ievietots: 12.03.2014. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

 

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu satura izstrāde.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Pretendenta piedāvātā cena, izsakot EUR bez PVN
1.daļā „Enerģētika” SIA „AC Konsultācijas” 13 431.91
2.daļā „Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide)” Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža 15 651.58
3.daļā „Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana” SIA „AC Konsultācijas” 23 312.33
4.daļā „Tūrisms, skaistumkopšana” SIA „AC Konsultācijas” 28 087.48
5.daļā „Būvniecība” SIA „EVA-ES” 13 915.68
6.daļā „Kokrūpniecība (mežsaimniecība un kokapstrāde)” SIA „AC Konsultācijas” 14 854.78
7.daļā „Pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība” SIA „Profesijuskola.lv” 14 197.41
8.daļā „Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības” SIA „AC Konsultācijas” 20 594.64
9.daļā „Transports un loģistika” Inese Ozola 12 805.84
11.daļā „Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” SIA „AC Konsultācijas” 25 446.64
12.daļā „Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)” SIA „AC Konsultācijas” 25 466.56

Paziņojums par rezultātiem IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/351176 un http://pvs.iub.gov.lv/show/352225