Paziņojums par rezultātu
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/34)Paziņojums ievietots: 13.12.2013.Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Biroja telpu ikdienas uzkopšana.

Iepirkuma līguma summa: 4453,60 EUR (bez PVN).

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sea Services”.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/343559