Paziņojums par iepirkumu
„VIAA esošā disku masīva papildināšana”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/35)

Paziņojums ievietots: 19.11.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets:
Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošā disku masīva papildināšana.

Līguma summa:
6 994.92 LVL (Seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri lati un 92 santīmi).

Līguma izpildītājs:
SIA „IPRO”, reģ. Nr.40003521916.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts:
http://pvs.iub.gov.lv/show/340331