Lēmums par iepirkumu 

„Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2013” apbalvošanas ceremonijas organizēšana” 

 

Paziņojums ievietots: 25.10.2013. 

 

Pasūtītājs: 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)

Reģistrācijas Nr. 90001800413 

Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

 

Līguma priekšmets: Apbalvošanas ceremonijas organizēšana.  

Līguma izpildītājs: „EKO MEDIA”, reģ.Nr.53603016231.

Līguma summa: 15 650,00 LVL (Piecpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit lati un 00 santīmi).