Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 9.daļu;
Paredzamā līgumcena 1000 – 10 000 LVL)

Iepirkums
„Kopētāju tehnikas apkope”
(identifikācijas Nr. VIAA 2009/01)

Paziņojums ievietots: 18.08.2009.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija:
Sīkāku informāciju par iepirkumu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūrā pie Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas iepirkuma speciālistes Kristīnes Rubikas Vaļņu ielā 1, tālrunis: 67559499, mob.tālr.28364940, e-pasts: kristine.rubika@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Kopētāju tehnikas apkope

Iepirkuma paredzamā līgumcena:
LVL 3300.00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2009.gada 25.augusta plkst.16:00.