Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
identifikācijas Nr. VIAA 2013/41


Paziņojums ievietots: 04.12.2013.Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālrunis: 67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv;

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: VIAA direktora vietniece resursu pārvaldības jautājumos - Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore Gunta Tralmaka, tālrunis: 67359077, elektroniskā pasta adrese: gunta.tralmaka@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA darbiniekiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma kopējā līgumcena: 125 000,00 EUR (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 19.decembris plkst.10:00.


Nolikums:  nolikums_ml_04122013.doc?d=files/free/55/35455/nolikums_ml_04122013.doc

  • Atbilde 09.12.2013 Atbildes_ML_09122013.doc?d=files/free/55/35455/atbildes_ml_09122013.doc
  • Atbilde 16.12.2013 Atbildes_ML_16122013.doc?d=files/free/55/35455/atbildes_ml_16122013.doc
  • Atbilde 18.12.2013 Atbildes_ML_17122013.doc?d=files/free/55/35455/atbildes_ml_17122013.doc