Iepirkums
„Informatīvo materiālu druka”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/3)

Paziņojums ievietots: 29.01.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija:
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, fakss: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.  Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Ieva Lorence, tālr. 67201170, elektroniskā pasta adrese: ieva.lorence@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Informatīvo materiālu druka.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 10.februāra plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/347330

Nolikums:  nolikums druka 2014_FINAL _ML.doc?d=files/free/05/35505/nolikums_druka_2014_final_ml.doc