Lēmums par iepirkumu
„Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/6 LLP)

Paziņojums ievietots: 07.04.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

Iepirkuma kopējā līgumu cena: 41 000,00 EUR (bez PVN).

Lēmuma pieņemšanas datums termiņš: 2014.gada 4.aprīlis.

Ekspertu saraksts: Tabula_pielikums.doc?d=files/free/82/43282/tabula_pielikums.doc