Iepirkums
 „Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas
resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv”
 (identifikācijas Nr. VIAA 2014/8)

Paziņojums ievietots: 06.03.2014. 

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Iepirkuma priekšmets: Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv” saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 21.marta plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/351327 

Nolikums: pp-niid-nolikums-ML.doc?d=files/free/39/35539/pp_niid_nolikums_ml.doc

  • Atbilde Atbildes_ML_14032014.doc?d=files/free/39/35539/atbildes_ml_14032014.doc 14.03.2014.