Paziņojums par iepirkumu
„Dalībnieku apmācība dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/5)

Paziņojums ievietots: 10.03.2014. 

Pasūtītājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Dalībnieku apmācība. 

1. Iepirkuma 1.daļa (modes tehnoloģijas) -  sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Česlija”, iepirkuma līgums par kopējo summu 4250,00 EUR (Četri tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN;
2. Iepirkuma 2.daļa  (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) - Māra Gulbe, iepirkuma līgums par kopējo summu 4200,00 EUR (Četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi) bez PVN;
3. Iepirkuma 3.daļa (elektriskās iekārtas) -  Dzintra Baumane, iepirkuma līgums par kopējo summu 3900,00 EUR (Trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi);
4. Iepirkuma 4.daļa (lauksaimniecības mehanizācija) -  Dzintra Baumane, iepirkuma līgums par kopējo summu 3800,00 EUR (Trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi);
5. Iepirkuma 5.daļa (grafiskais un web lapu dizains) - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „aya-dizains”, iepirkuma līgums par kopējo summu 8 300,00 EUR (Astoņi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi) bez PVN;
6. Iepirkuma 6.daļa (ēdināšanas pakalpojumi) -  Livija Brūvere, iepirkuma līgums par kopējo summu– 8 400,00 EUR (Astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/351507