Iepirkums
„Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/10 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 25.03.2014. 

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana (turpmāk – Pakalpojums) Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz EUR 22 100,00 (divdesmit divi tūkstoši viens simts euro un 00 centu) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 7.aprīļa plkst. 11:00;

Iepirkuma atlases prasībām atbilstošie pretendenti tiks aicināti uz praktisko zināšanu pārbaudi, kas notiks 2014.gada 9.aprīlī no plkst.15:00 līdz plkst.16:30, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā, VIAA telpās.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā, 3.kabinetā). 

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/353504 

Nolikums: jaunakais_projekta_vad_NOLIKUMS.doc?d=files/free/59/42859/jaunakais_projekta_vad_nolikums.doc