Iepirkums
„Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/10 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 14.04.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, 3., 4. un 5.stāvs, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros.

Līgumu izpildītājs: Diāna Zālamane – Leite

Līguma summa: līdz 21 324,96 EUR (ietverot iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

Paziņojums IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/356838

Lēmums: protokols.pdf?d=files/free/86/43286/protokols.pdf