Iepirkums
„Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/12)

Paziņojums ievietots: 07.04.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija:
1. Informāciju par iepirkuma procesu sniedz Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālrunis: 67785404, e-pasts: iveta.benga@viaa.gov.lv.
2. Informāciju par tehnisko specifikāciju sniedz Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālrunis: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 22.aprīļa plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts:  http://pvs.iub.gov.lv/show/355415    

NolikumsNolikums _ML_07042014.doc?d=files/free/80/43280/nolikums_ml_07042014.doc