Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/12)

Paziņojums ievietots: 10.05.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IPRO”, reģ.nr.40003521916.

Līguma summa: 41 900,12 EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/359712